περιγραφή

ERASMUS+…ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και ο Διευθυντής του Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου ανακοινώνουν ότι εγκρίθηκε η συμμετοχή και η χρηματοδότηση του σχολείου μας σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS+ ΚΑ229 «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22.

Στο πρώτο πρόγραμμα, «Lets Imagine a Village for Everybody», το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Παρανεστίου, -κατόπιν θετικής αξιολόγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) της πρότασης που υποβλήθηκε-, έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή της σύμπραξης και των ανταλλαγών ανάμεσα σε πέντε ευρωπαϊκά σχολεία που συμμετέχουν ως εταίροι.

Στο δεύτερο πρόγραμμα, «Empathy in Cultural interaction», το οποίο εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Γαλλίας, το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Παρανεστίου συμμετέχει ως εταίρος τεσσάρων άλλων ευρωπαϊκών σχολείων που συντονίζονται από το College St Julien Le Mans.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ αίρει τα εμπόδια επικοινωνίας των σχολικών μονάδων, ευνοεί την ανταλλαγή εκπαιδευτικών και μαθητών, προωθεί τη διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, επιβραβεύοντας προτάσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας.


Μετάβαση στο περιεχόμενο